HD 223161 [#10644408811]

HD 223161 1 h
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 511 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
723 km

Povrchová teplota:
483 K

Gravitace:
0,08 G

Složení:
91,08% Rock
8,92% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
25,4 d
Úhel zakřivení:
0,05 au
Výstřednost dráhy:
0,0016
Sklon dráhy:
-0,05°
Periapsida:
84,97°
Rychlost rotace:
25,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,1370 °

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)