2MASS J05344441-0526061 [#95237006042097]

100,00%
2MASS J05344441-0526061 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3945
Hvězdný radius:
0,5638
Stáří:
5 778 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 228 K
2MASS J05344441-0526061 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
456 ls
Předpokládaná hodnota:
14 087 CR

Hmotností Země:
0,3517
Hvězdný rádius:
4 505 km

Tlak na povrchu:
132,09 atmosfér

Gravitace:
0,70 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
137 K
2MASS J05344441-0526061 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
613 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6175
Hvězdný rádius:
6 016 km

Tlak na povrchu:
1 038,31 atmosfér

Gravitace:
0,69 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
269 K
2MASS J05344441-0526061 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
612 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0116
Hvězdný rádius:
1 888 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (23,5%) C (19,8%) Fe (14,3%) P (12,7%) Ni (10,8%) Cr (6,4%) Mn (5,9%) Se (3,7%) Cd (1,1%) Mo (0,9%) Ru (0,9%)
Vzdálenost k cíli:
826 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6192
Hvězdný rádius:
6 707 km

Tlak na povrchu:
0,41 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K
Vzdálenost k cíli:
826 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0249
Hvězdný rádius:
2 573 km

Tlak na povrchu:
1,19 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
141 K
Vzdálenost k cíli:
1 137 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2926
Hvězdný rádius:
5 331 km

Tlak na povrchu:
164,40 atmosfér

Gravitace:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
75 K
Vzdálenost k cíli:
1 398 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7611
Hvězdný rádius:
7 160 km

Tlak na povrchu:
1 453,53 atmosfér

Gravitace:
0,60 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
82 K
Vzdálenost k cíli:
2 008 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8836
Hvězdný rádius:
7 491 km

Tlak na povrchu:
0,16 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K
Vzdálenost k cíli:
3 303 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1366
Hvězdný rádius:
8 044 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K
2MASS J05344441-0526061 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 301 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0761
Hvězdný rádius:
3 692 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)