PSR J1905+0154A [#41615675803]

100,00%
PSR J1905+0154A / Neutron Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
23 106 CR

Hmotnosti Slunce:
1,3984
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
1 686 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
814 931 584 K