Yaimuae MT-Y d1-0 [#18832363539]

100,00%
Yaimuae MT-Y d1-0 A / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 226 CR

Hmotnosti Slunce:
1,4219
Hvězdný radius:
1,1527
Stáří:
656 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
7 748 K
Yaimuae MT-Y d1-0 B / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
178 ls
Předpokládaná hodnota:
1 220 CR

Hmotnosti Slunce:
1,1172
Hvězdný radius:
1,0299
Stáří:
656 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
6 469 K
Yaimuae MT-Y d1-0 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
182 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3086
Hvězdný radius:
0,4988
Stáří:
656 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 840 K
Yaimuae MT-Y d1-0 D / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
15 811 ls
Předpokládaná hodnota:
1 211 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5820
Hvězdný radius:
0,7644
Stáří:
656 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 658 K
Yaimuae MT-Y d1-0 E / M (Red giant) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
15 607 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3008
Hvězdný radius:
0,5125
Stáří:
656 million years
Svítivost:
IVb

Povrchová teplota:
2 486 K
Vzdálenost k cíli:
18 455 ls
Předpokládaná hodnota:
516 CR

Hmotností Země:
3,3702
Hvězdný rádius:
10 803 km

Tlak na povrchu:
0,62 atmosfér

Gravitace:
1,17 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
53 K