2MASS J21533625+4710278 [#1453007311522]

2MASS J21533625+4710278 B
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
264 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Stáří:
2 960 million years
Celá spektrální třída:
M9 VI
Svítivost:
VI

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
0,3661

Povrchová teplota:
2 055 K


Absolutní velikost:
11,5036
Oběžná doba:
131,6 d
Úhel zakřivení:
0,40 au
Výstřednost dráhy:
0,0679
Sklon dráhy:
1,53°
Periapsida:
312,12°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
0,0000 °