2MASS J21533625+4710278 [#1453007311522]

100,00%
2MASS J21533625+4710278 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7656
Hvězdný radius:
0,8518
Stáří:
2 960 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 915 K
2MASS J21533625+4710278 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
264 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
0,3661
Stáří:
2 960 million years
Svítivost:
VI

Povrchová teplota:
2 055 K