2MASS J21533410+4715558 [#14647012627106]

2MASS J21533410+4715558 5 a
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 937 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
FraZor
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
574 km

Povrchová teplota:
144 K
Tlak na povrchu:
3,43341691 atmosfér

Gravitace:
0,03 G

Složení:
82,42% Ice
15,99% Rock
1,59% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
5,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
-0,08°
Periapsida:
174,66°
Rychlost rotace:
5,0 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,0037 °