2MASS J21533410+4715558 [#14647012627106]

Souřadnice

This system is located at: -3221.4375 / -311.90625 / -248.1875

Galaktické souřadnice R: 3 246,004 / l: 94,406 / b: -5,514
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 34,325s / Deklinace: 47° 15'56,214''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 11 ls), Earth-like world (166 to 249 ls), Water world (136 to 527 ls), Ammonia world (345 to 938 ls), Terraformable (129 to 258 ls)

Předpokládaná hodnota: 59 993 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by onerik on 17. 10. 2016 0:57:51.

12 ships passed through 2MASS J21533410+4715558 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21533410+4715558 space in the last 24 hours.