2MASS J21533410+4715558 [#14647012627106]

2MASS J21533410+4715558 4
Typ:
Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 385 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
FraZor
Předpokládaná hodnota:
4 202 CR

Hmotností Země:
147,9173
Hvězdný rádius:
65 350 km

Povrchová teplota:
100 K

Gravitace:
1,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,89% Hydrogen
26,11% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2 281,6 d
Úhel zakřivení:
2,77 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
0,35°
Periapsida:
254,09°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
0,0234 °