2MASS J21533410+4715558 [#14647012627106]

2MASS J21533410+4715558 4 e
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 389 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
FraZor
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
1 107 km

Povrchová teplota:
77 K

Gravitace:
0,07 G

Složení:
82,42% Ice
15,99% Rock
1,59% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
111,8 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0435
Sklon dráhy:
1,53°
Periapsida:
74,77°
Rychlost rotace:
111,8 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,0715 °

Materiály:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)