Jackson's Lighthouse [#5532807773]

100,00%
Jackson's Lighthouse / Neutron Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
27 234 CR

Hmotnosti Slunce:
13,4844
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
266 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
311 807 040 K
Jackson's Lighthouse 1 / Class V gas giant
Vzdálenost k cíli:
963 ls
Předpokládaná hodnota:
941 CR

Hmotností Země:
766,7021
Hvězdný rádius:
71 335 km

Gravitace:
6,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 614 K
Jackson's Lighthouse 2 / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 513 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0313
Hvězdný radius:
0,1115
Stáří:
266 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
709 K
Jackson's Lighthouse 3 / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 081 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1563
Hvězdný radius:
0,3326
Stáří:
266 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 826 K
Jackson's Lighthouse 4 / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 992 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1211
Hvězdný radius:
0,2664
Stáří:
266 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 646 K
Jackson's Lighthouse 5 / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 593 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1367
Hvězdný radius:
0,3006
Stáří:
266 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 825 K
Jackson's Lighthouse 6 / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 737 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1055
Hvězdný radius:
0,2327
Stáří:
266 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 530 K