Synuefe IK-B a54-1 [#22987201595848]

Synuefe IK-B a54-1 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0117
Hvězdný radius:
0,0602
Stáří:
316 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
344 K