2MASS J02414936+4236375 [#2556209828314]

2MASS J02414936+4236375 4 a
Typ:
Rocky Ice world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 428 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
962 km

Povrchová teplota:
171 K

Gravitace:
0,10 G

Složení:
79,39% Rock
12,94% Ice
7,66% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
9,3 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-0,52°
Periapsida:
32,98°
Rychlost rotace:
9,3 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,2156 °

Materiály:
S (19,8%) Fe (17,4%) C (16,7%) Ni (13,1%) P (10,7%) Cr (7,8%) Mn (7,2%) Ge (5,1%) Mo (1,1%) Hg (0,8%) Po (0,5%)