2MASS J02414936+4236375 [#2556209828314]

2MASS J02414936+4236375 4 a
Typ:
Rocky Ice world (Lądowanie)
Dystans do celu:
1 428 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0023
Promień:
962 km

Temperatura powierzchni:
171 K

Grawitacja:
0,10 G

Stały skład:
79,39% Rock
12,94% Ice
7,66% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
9,3 d
Półoś wielka:
0,02 au
Ekscentryczność:
0,0001
Inklinacja:
-0,52°
Argument perycentrum:
32,98°
Okres obrotu:
9,3 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
0,2156 °

Materiały:
S (19,8%) Fe (17,4%) C (16,7%) Ni (13,1%) P (10,7%) Cr (7,8%) Mn (7,2%) Ge (5,1%) Mo (1,1%) Hg (0,8%) Po (0,5%)