HIP 16267 [#615395500225]

100,00%
HIP 16267 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2383
Hvězdný radius:
0,4089
Stáří:
10 864 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 332 K
HIP 16267 B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
42 342 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0742
Hvězdný radius:
0,1913
Stáří:
10 864 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 106 K
HIP 16267 B 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
42 552 ls
Předpokládaná hodnota:
11 941 CR

Hmotností Země:
0,0129
Hvězdný rádius:
1 533 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
161 K

Materiály:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (14,9%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,0%) V (5,2%) Cd (1,6%) Mo (1,4%) Y (1,3%)
HIP 16267 B 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
41 989 ls
Předpokládaná hodnota:
11 942 CR

Hmotností Země:
0,0129
Hvězdný rádius:
1 534 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
153 K

Materiály:
Fe (21,2%) Ni (16,0%) S (15,0%) C (12,7%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) V (5,2%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Tc (0,8%)
HIP 16267 B 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
41 988 ls
Předpokládaná hodnota:
11 878 CR

Hmotností Země:
0,0112
Hvězdný rádius:
1 465 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
153 K

Materiály:
Fe (22,2%) Ni (16,8%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,2%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Mo (1,5%) Te (1,2%) Hg (1,0%)
HIP 16267 B 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
42 520 ls
Předpokládaná hodnota:
11 984 CR

Hmotností Země:
0,0141
Hvězdný rádius:
1 580 km

Tlak na povrchu:
0,07 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
193 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,5%) Mn (9,3%) P (8,7%) Zn (6,1%) As (2,1%) Cd (1,8%) Nb (1,5%) Te (1,2%)
HIP 16267 B 5 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
44 356 ls
Předpokládaná hodnota:
11 823 CR

Hmotností Země:
0,0099
Hvězdný rádius:
1 406 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
186 K

Materiály:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,9%) P (8,4%) Zn (6,0%) V (5,4%) W (1,2%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)
HIP 16267 B 6 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
41 655 ls
Předpokládaná hodnota:
11 613 CR

Hmotností Země:
0,0059
Hvězdný rádius:
1 189 km

Tlak na povrchu:
0,04 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
179 K

Materiály:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,2%) V (5,2%) Nb (1,5%) Hg (0,9%) Po (0,6%)