Praea Euq II-R b22-0 [#681962907329]

Praea Euq II-R b22-0 ABC 4 c
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 914 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0126
Hvězdný rádius:
2 036 km

Povrchová teplota:
44 K

Gravitace:
0,12 G

Složení:
82,59% Ice
15,86% Rock
1,54% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
27,6 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0036
Sklon dráhy:
-0,06°
Periapsida:
41,13°
Rychlost rotace:
27,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0712 °

Materiály:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)