10 Serpentis [#457153988979]

100,00%
10 Serpentis A / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 231 CR

Hmotnosti Slunce:
1,7109
Hvězdný radius:
1,5007
Stáří:
1 312 million years
Svítivost:
IV

Povrchová teplota:
8 741 K
10 Serpentis A 1 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 048 ls
Předpokládaná hodnota:
1 137 CR

Hmotností Země:
2 910,0776
Hvězdný rádius:
68 741 km

Reserve level:
Velké

Gravitace:
25,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
871 K
10 Serpentis A 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 052 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0068
Hvězdný rádius:
1 326 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
328 K

Materiály:
Fe (21,1%) S (20,5%) C (17,2%) Ni (16,0%) P (11,0%) V (5,2%) As (2,7%) Zr (2,5%) Cd (1,6%) Sb (1,3%) Hg (0,9%)
10 Serpentis A 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 045 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0161
Hvězdný rádius:
1 755 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
310 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Mo (1,2%) Ru (1,1%)
10 Serpentis A 1 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 038 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0290
Hvězdný rádius:
2 104 km

Reserve level:
Velké

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
280 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (17,2%) Ni (14,6%) C (14,5%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) V (4,8%) Cd (1,5%) Te (1,3%) Hg (0,8%)
10 Serpentis A 2 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 616 ls
Předpokládaná hodnota:
1 119 CR

Hmotností Země:
2 608,6230
Hvězdný rádius:
70 373 km

Gravitace:
21,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
763 K
10 Serpentis A 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 614 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0042
Hvězdný rádius:
1 129 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
331 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
10 Serpentis A 2 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 611 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0045
Hvězdný rádius:
1 158 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
280 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Te (1,5%) Mo (1,3%) Sn (1,2%)
10 Serpentis A 2 c / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 614 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0039
Hvězdný rádius:
1 102 km

Tlak na povrchu:
0,58 atmosfér

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
538 K
10 Serpentis A 2 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 617 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 035 km

Tlak na povrchu:
0,51 atmosfér

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
514 K
10 Serpentis A 3 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 032 ls
Předpokládaná hodnota:
1 060 CR

Hmotností Země:
1 802,7902
Hvězdný rádius:
74 258 km

Reserve level:
Velké

Gravitace:
13,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
522 K
10 Serpentis A 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 039 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
991 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
235 K

Materiály:
Fe (18,6%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Ge (5,3%) Mo (1,2%) Sb (1,1%) W (1,0%)
10 Serpentis A 3 a a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 039 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
429 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
235 K

Materiály:
S (19,5%) Fe (17,3%) C (16,4%) Ni (13,1%) P (10,5%) Cr (7,8%) Mn (7,2%) Ge (5,7%) Nb (1,2%) Hg (0,8%) Tc (0,6%)
10 Serpentis A 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 037 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
891 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
224 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Sn (1,1%)
10 Serpentis A 3 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 029 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0066
Hvězdný rádius:
1 307 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
211 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Mo (1,2%) Sb (1,1%) W (1,0%)
10 Serpentis A 3 c a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 029 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
401 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
211 K

Materiály:
S (19,9%) Fe (17,8%) C (16,7%) Ni (13,5%) P (10,7%) Cr (8,0%) Mn (7,4%) As (2,6%) Cd (1,4%) Y (1,1%) Sn (0,9%)
10 Serpentis A 3 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 045 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
991 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
204 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) Zr (2,3%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
10 Serpentis A 3 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 040 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0102
Hvězdný rádius:
1 512 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
200 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (15,0%) P (10,3%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,9%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
10 Serpentis A 3 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 035 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 242 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
196 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,5%) Cr (9,1%) As (2,6%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
10 Serpentis B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
48 664 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5000
Hvězdný radius:
0,6537
Stáří:
1 312 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 425 K
10 Serpentis C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
48 411 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1211
Hvězdný radius:
0,2677
Stáří:
1 312 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 651 K