Ross 128 [#670954497449]

100,00%
Ross 128 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2695
Hvězdný radius:
0,4350
Stáří:
10 100 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 535 K
Grant's Claim / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
19 ls
Předpokládaná hodnota:
13 229 CR

Hmotností Země:
0,1200
Hvězdný rádius:
3 181 km

Tlak na povrchu:
0,07 atmosfér

Gravitace:
0,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide

Povrchová teplota:
220 K