AXP 1E1841-045 [#127403133]

100,00%
AXP 1E1841-045 A / Neutron Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
27 254 CR

Hmotnosti Slunce:
13,5430
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
588 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
755 422 400 K
AXP 1E1841-045 B / Black Hole
Vzdálenost k cíli:
442 109 ls
Předpokládaná hodnota:
23 695 CR

Hmotnosti Slunce:
3,1250
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
588 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
0 K
AXP 1E1841-045 B 1 / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
439 919 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0352
Hvězdný radius:
0,1142
Stáří:
588 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
716 K
AXP 1E1841-045 B 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 923 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0048
Hvězdný rádius:
1 182 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
181 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,3%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Mo (1,2%) Y (1,1%) Hg (0,8%)
AXP 1E1841-045 B 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 911 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0051
Hvězdný rádius:
1 205 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
171 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,8%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
AXP 1E1841-045 B 1 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 929 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0089
Hvězdný rádius:
1 447 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
162 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Hg (0,8%)
AXP 1E1841-045 B 1 c a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 929 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
661 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
161 K

Materiály:
S (20,7%) Fe (18,4%) C (17,4%) Ni (13,9%) P (11,2%) Cr (8,3%) V (4,5%) As (2,7%) Nb (1,3%) Sn (1,0%) Tc (0,7%)
AXP 1E1841-045 B 1 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
439 929 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0159
Hvězdný rádius:
1 751 km

Tlak na povrchu:
0,08 atmosfér

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
196 K
AXP 1E1841-045 B 1 e / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
439 901 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0218
Hvězdný rádius:
1 939 km

Tlak na povrchu:
0,10 atmosfér

Gravitace:
0,24 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
194 K
AXP 1E1841-045 B 1 f / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
439 894 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0338
Hvězdný rádius:
2 237 km

Tlak na povrchu:
0,14 atmosfér

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
185 K
AXP 1E1841-045 B 1 g / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 952 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0295
Hvězdný rádius:
2 141 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
130 K

Materiály:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Te (1,4%) W (1,0%)
AXP 1E1841-045 B 1 h / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 968 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0349
Hvězdný rádius:
2 260 km

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
127 K

Materiály:
Fe (20,7%) S (20,3%) C (17,0%) Ni (15,7%) P (10,9%) Ge (6,0%) Se (3,2%) As (2,7%) Te (1,5%) Sn (1,2%) Hg (0,9%)
AXP 1E1841-045 B 1 i / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 889 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0282
Hvězdný rádius:
2 110 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
124 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
AXP 1E1841-045 B 1 j / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
439 824 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0306
Hvězdný rádius:
2 167 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
121 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,4%) P (10,7%) Zn (5,5%) V (5,0%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) Mo (1,3%) Ru (1,3%)
AXP 1E1841-045 B 2 / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
447 068 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1016
Hvězdný radius:
0,2588
Stáří:
588 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 418 K
AXP 1E1841-045 B 2 a / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
447 003 ls
Předpokládaná hodnota:
1 089 CR

Hmotností Země:
2 173,2842
Hvězdný rádius:
72 994 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
16,59 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
592 K
AXP 1E1841-045 B 3 / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
438 847 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0859
Hvězdný radius:
0,2245
Stáří:
588 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 166 K
AXP 1E1841-045 B 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 859 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0053
Hvězdný rádius:
1 220 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
205 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,8%) Mo (1,3%) Sb (1,2%) W (1,1%)
AXP 1E1841-045 B 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 884 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0031
Hvězdný rádius:
1 025 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
188 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Y (1,1%) Sn (1,1%) Hg (0,8%)
AXP 1E1841-045 B 3 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 864 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0116
Hvězdný rádius:
1 579 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
172 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Sn (1,1%)
AXP 1E1841-045 B 3 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 835 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0124
Hvězdný rádius:
1 614 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
167 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Sn (1,1%)
AXP 1E1841-045 B 3 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 847 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0119
Hvězdný rádius:
1 590 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
158 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) Ge (5,7%) As (2,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
AXP 1E1841-045 B 3 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 767 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0300
Hvězdný rádius:
2 150 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
150 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Ru (1,2%) Sn (1,1%) W (1,0%)
AXP 1E1841-045 B 3 f a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 767 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
946 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
150 K

Materiály:
S (21,1%) Fe (18,7%) C (17,8%) Ni (14,2%) P (11,4%) Mn (7,7%) Se (3,3%) Zr (2,2%) Te (1,6%) Nb (1,3%) Hg (0,8%)
AXP 1E1841-045 B 3 g / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 987 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0129
Hvězdný rádius:
1 636 km

Tlak na povrchu:
0,07 atmosfér

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
189 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Y (1,2%) Hg (0,9%)
AXP 1E1841-045 B 3 h / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
438 794 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0155
Hvězdný rádius:
1 737 km

Tlak na povrchu:
0,08 atmosfér

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
187 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,5%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
AXP 1E1841-045 B 3 i / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
438 658 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0442
Hvězdný rádius:
2 441 km

Tlak na povrchu:
0,17 atmosfér

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
194 K
AXP 1E1841-045 B 3 j / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
439 085 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0467
Hvězdný rádius:
2 485 km

Tlak na povrchu:
0,18 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
190 K