Avik [#4649042053483]

100,00%
Avik A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Hmotnosti Slunce:
0,9219
Hvězdný radius:
0,9641
Stáří:
534 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
5 183 K
Avik B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
1 868 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3789
Hvězdný radius:
0,5552
Stáří:
534 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 264 K
Avik B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 805 ls
Předpokládaná hodnota:
16 258 CR

Hmotností Země:
2,5802
Hvězdný rádius:
8 005 km

Tlak na povrchu:
378,03 atmosfér

Gravitace:
1,64 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 111 K