2MASS J19412730+4004548 [#896206247034]

100,00%
2MASS J19412730+4004548 A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 216 CR

Hmotnosti Slunce:
0,8594
Hvězdný radius:
0,9276
Stáří:
10 528 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
5 280 K
2MASS J19412730+4004548 AB 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
35 ls
Předpokládaná hodnota:
14 443 CR

Hmotností Země:
0,5177
Hvězdný rádius:
4 976 km

Gravitace:
0,85 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
852 K

Materiály:
Fe (21,7%) Ni (16,4%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) Zr (2,5%) Cd (1,7%) W (1,2%) Te (1,2%)
2MASS J19412730+4004548 AB 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
238 ls
Předpokládaná hodnota:
16 434 CR

Hmotností Země:
2,9441
Hvězdný rádius:
8 322 km

Tlak na povrchu:
425,11 atmosfér

Gravitace:
1,73 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 165 K
2MASS J19412730+4004548 AB 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 369 ls
Předpokládaná hodnota:
4 274 CR

Hmotností Země:
170,2098
Hvězdný rádius:
66 445 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
134 K
2MASS J19412730+4004548 AB 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 366 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
491 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
108 K

Materiály:
S (25,5%) C (21,4%) P (13,7%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Cr (5,7%) Mn (5,2%) Ge (3,7%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 372 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
520 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
107 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (13,9%) Ni (10,5%) V (3,4%) As (1,8%) Zr (1,6%) Cd (1,1%) Mo (0,9%) Tc (0,5%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 373 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0001
Hvězdný rádius:
427 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
107 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (13,2%) Ni (10,0%) Cr (5,9%) Zn (3,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Sb (0,8%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 365 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
596 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (13,5%) Ni (10,2%) Se (4,3%) Zn (3,7%) As (1,8%) Cd (1,1%) Hg (0,6%) Tc (0,5%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 374 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
754 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (26,0%) C (21,9%) P (14,0%) Fe (13,0%) Ni (9,8%) Cr (5,8%) Mn (5,4%) Zr (1,5%) Te (1,0%) Nb (0,9%) Sn (0,8%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 377 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
824 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (25,5%) C (21,4%) P (13,7%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Cr (5,7%) Mn (5,2%) Se (4,0%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Po (0,3%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 372 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
585 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (25,7%) C (21,6%) P (13,9%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Cr (5,8%) Mn (5,3%) V (3,1%) Cd (1,0%) Nb (0,9%) Po (0,3%)
2MASS J19412730+4004548 AB 3 h / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 371 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
636 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (13,2%) Ni (10,0%) Cr (5,9%) Ge (3,8%) As (1,7%) Mo (0,9%) Sb (0,8%) Sn (0,8%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
3 226 ls
Předpokládaná hodnota:
623 CR

Hmotností Země:
24,9133
Hvězdný rádius:
33 789 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,89 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
102 K
2MASS J19412730+4004548 AB 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 226 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
928 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 227 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
811 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Ru (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 226 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
697 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) Zr (1,4%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 224 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
1 107 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Nb (0,8%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 224 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0013
Hvězdný rádius:
973 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 230 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
928 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Cr (5,6%) Zn (3,4%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Po (0,3%)
2MASS J19412730+4004548 AB 4 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 222 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0027
Hvězdný rádius:
1 219 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
2MASS J19412730+4004548 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
9 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2422
Hvězdný radius:
0,4070
Stáří:
10 528 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 540 K
2MASS J19412730+4004548 C / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
41 694 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5078
Hvězdný radius:
0,6842
Stáří:
10 528 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 816 K
2MASS J19412730+4004548 C A Belt
Class:
Rocky

Mass:
53 717 000 000 000 Mt

Inner radius:
785 210 km
Outer radius:
1 997 800 km
2MASS J19412730+4004548 C 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
41 669 ls
Předpokládaná hodnota:
12 655 CR

Hmotností Země:
0,0500
Hvězdný rádius:
2 385 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
178 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,6%) Mn (9,3%) P (8,7%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Nb (1,5%) W (1,2%) Sb (1,0%)
2MASS J19412730+4004548 C 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
41 669 ls
Předpokládaná hodnota:
12 532 CR

Hmotností Země:
0,0406
Hvězdný rádius:
2 229 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
178 K

Materiály:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (16,0%) C (13,5%) Cr (10,1%) P (8,6%) Zn (6,1%) Se (2,5%) Cd (1,7%) Sb (1,0%) Hg (1,0%)
2MASS J19412730+4004548 C 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
42 229 ls
Předpokládaná hodnota:
12 618 CR

Hmotností Země:
0,0470
Hvězdný rádius:
2 338 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
159 K

Materiály:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,9%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Mo (1,4%) Y (1,3%) Hg (1,0%)
2MASS J19412730+4004548 C 4 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
41 785 ls
Předpokládaná hodnota:
12 638 CR

Hmotností Země:
0,0486
Hvězdný rádius:
2 364 km

Tlak na povrchu:
0,17 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
197 K
2MASS J19412730+4004548 C 5 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
42 256 ls
Předpokládaná hodnota:
12 657 CR

Hmotností Země:
0,0502
Hvězdný rádius:
2 388 km

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
123 K

Materiály:
Fe (21,2%) Ni (16,0%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,5%) Mn (8,8%) P (8,2%) Ge (4,5%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Te (1,2%)
Vzdálenost k cíli:
42 069 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3081
Hvězdný rádius:
5 355 km

Tlak na povrchu:
7,11 atmosfér

Gravitace:
0,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
103 K
Vzdálenost k cíli:
42 073 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2730
Hvězdný rádius:
5 156 km

Tlak na povrchu:
6,50 atmosfér

Gravitace:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
104 K
Vzdálenost k cíli:
44 140 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5183
Hvězdný rádius:
6 333 km

Tlak na povrchu:
88,10 atmosfér

Gravitace:
0,53 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K
2MASS J19412730+4004548 C 8 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
44 141 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0538
Hvězdný rádius:
3 303 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
78 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) Zr (1,4%) Mo (0,8%) Sn (0,8%) Y (0,7%)