2MASS J21532272+4714236 [#78416450210]

Souřadnice

This system is located at: -3225.59375 / -312.28125 / -246.15625

Galaktické souřadnice R: 3 250,010 / l: 94,364 / b: -5,514
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 22,896s / Deklinace: 47° 14'23,475''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 20 ls), Earth-like world (307 to 461 ls), Water world (252 to 975 ls), Ammonia world (637 to 1 734 ls), Terraformable (239 to 477 ls)

Předpokládaná hodnota: 310 205 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno