2MASS J02322991+6127076 [#69916951516]

Souřadnice

This system is located at: -4345.8125 / 97.28125 / -4300.9375

Galaktické souřadnice R: 6 115,032 / l: 134,703 / b: 0,912
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 32m 29,936s / Deklinace: 61° 27'7,157''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (7 to 692 ls), Earth-like world (10 900 to 16 348 ls), Water world (8 938 to 34 615 ls), Ammonia world (22 615 to 61 538 ls), Terraformable (8 490 to 16 940 ls)

Předpokládaná hodnota: 145 668 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno