2MASS J05352232-0533559 [#299746168873969]

Souřadnice

This system is located at: 606.125 / -438.71875 / -1085.0625

Galaktické souřadnice R: 1 318,037 / l: 209,188 / b: -19,442
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 22,158s / Deklinace: -5° 33'54,855''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (93 to 140 ls), Water world (77 to 297 ls), Ammonia world (194 to 528 ls), Terraformable (73 to 145 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 615 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Dace Hoover.

14 ships passed through 2MASS J05352232-0533559 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05352232-0533559 space in the last 24 hours.