2MASS J21532583+4715514 [#6675620434594]

Souřadnice

This system is located at: -3164.03125 / -305.5625 / -242.6875

Galaktické souřadnice R: 3 188,002 / l: 94,386 / b: -5,500
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 25,921s / Deklinace: 47° 15'51,706''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 9 ls), Earth-like world (146 to 218 ls), Water world (119 to 462 ls), Ammonia world (302 to 822 ls), Terraformable (113 to 226 ls)

Předpokládaná hodnota: 34 554 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by seniche on 28. 5. 2017 8:07:35.

5 ships passed through 2MASS J21532583+4715514 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532583+4715514 space in the last 24 hours.