2MASS J21532442+4716351 [#8599698674338]

Souřadnice

This system is located at: -3209.75 / -309.3125 / -246.4375

Galaktické souřadnice R: 3 234,022 / l: 94,390 / b: -5,488
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 24,498s / Deklinace: 47° 16'34,400''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 9 ls), Earth-like world (139 to 208 ls), Water world (114 to 441 ls), Ammonia world (288 to 783 ls), Terraformable (108 to 216 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 615 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Hans FromTchermanni.

7 ships passed through 2MASS J21532442+4716351 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532442+4716351 space in the last 24 hours.