2MASS J05352162-0526576 [#57853342393345]

Souřadnice

This system is located at: 581.09375 / -420.90625 / -1045.03125

Galaktické souřadnice R: 1 267,644 / l: 209,076 / b: -19,393
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 21,396s / Deklinace: -5° 26'55,632''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (90 to 135 ls), Water world (74 to 286 ls), Ammonia world (187 to 508 ls), Terraformable (70 to 140 ls)

Předpokládaná hodnota: 23 220 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Deepstar on 10. 5. 2015 9:34:45.

30 ships passed through 2MASS J05352162-0526576 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05352162-0526576 space in the last 24 hours.