2MASS J05350518-0526036 [#159008680518649]

Souřadnice

This system is located at: 597.53125 / -434.75 / -1076.65625

Galaktické souřadnice R: 1 305,848 / l: 209,030 / b: -19,446
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 5,008s / Deklinace: -5° 26'2,013''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (89 to 134 ls), Water world (73 to 283 ls), Ammonia world (185 to 504 ls), Terraformable (69 to 139 ls)

Předpokládaná hodnota: 35 393 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by odinoco.

33 ships passed through 2MASS J05350518-0526036 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05350518-0526036 space in the last 24 hours.