2MASS J05352225-0518087 [#20470483788777]

Souřadnice

This system is located at: 615.5 / -446.03125 / -1113.15625

Galaktické souřadnice R: 1 347,925 / l: 208,940 / b: -19,324
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 22,152s / Deklinace: -5° 18'8,916''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (42 to 63 ls), Water world (35 to 134 ls), Ammonia world (88 to 238 ls), Terraformable (33 to 66 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 205 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Eternity.

22 ships passed through 2MASS J05352225-0518087 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05352225-0518087 space in the last 24 hours.