2MASS J21533050+4714440 [#79423148714]

Souřadnice

This system is located at: -2650.84375 / -257.09375 / -203.25

Galaktické souřadnice R: 2 671,026 / l: 94,385 / b: -5,523
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 30,647s / Deklinace: 47° 14'42,655''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 14 ls), Earth-like world (226 to 339 ls), Water world (186 to 719 ls), Ammonia world (469 to 1 277 ls), Terraformable (176 to 352 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 212 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Colco.

8 ships passed through 2MASS J21533050+4714440 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21533050+4714440 space in the last 24 hours.