2MASS J21531512+4718399 [#628239372962]

Souřadnice

This system is located at: -3197.0625 / -305.625 / -245.5625

Galaktické souřadnice R: 3 221,012 / l: 94,392 / b: -5,445
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 15,298s / Deklinace: 47° 18'40,809''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 10 ls), Earth-like world (164 to 246 ls), Water world (135 to 522 ls), Ammonia world (341 to 928 ls), Terraformable (128 to 255 ls)

Předpokládaná hodnota: 58 039 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Johnson Sky on 17. 5. 2018 19:44:08.

11 ships passed through 2MASS J21531512+4718399 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21531512+4718399 space in the last 24 hours.