2MASS J21532752+4717209 [#12722867278498]

Souřadnice

This system is located at: -3188.875 / -307.0625 / -245.6875

Galaktické souřadnice R: 3 213,032 / l: 94,406 / b: -5,484
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 27,715s / Deklinace: 47° 17'20,787''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 14 ls), Earth-like world (219 to 328 ls), Water world (180 to 695 ls), Ammonia world (454 to 1 236 ls), Terraformable (171 to 340 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 628 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Hans FromTchermanni.

9 ships passed through 2MASS J21532752+4717209 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532752+4717209 space in the last 24 hours.