2MASS J03290466+3116591 [#11660700689425]

Souřadnice

This system is located at: -402.65625 / -408.78125 / -1013.90625

Galaktické souřadnice R: 1 165,006 / l: 158,340 / b: -20,541
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 4,592s / Deklinace: 31° 16'57,776''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (46 to 69 ls), Water world (38 to 146 ls), Ammonia world (95 to 259 ls), Terraformable (36 to 71 ls)

Předpokládaná hodnota: 7 922 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Irisa Nyira on 30. 11. 2015 17:48:05.

34 ships passed through 2MASS J03290466+3116591 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290466+3116591 space in the last 24 hours.