2MASS J03285663+3118356 [#2865144669241]

Souřadnice

This system is located at: -361.1875 / -365.90625 / -907.5

Galaktické souřadnice R: 1 043,024 / l: 158,297 / b: -20,537
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 56,301s / Deklinace: 31° 18'37,603''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (77 to 115 ls), Water world (63 to 244 ls), Ammonia world (160 to 434 ls), Terraformable (60 to 119 ls)

Předpokládaná hodnota: 6 017 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Zak Starfall.

83 ships passed through 2MASS J03285663+3118356 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285663+3118356 space in the last 24 hours.