2MASS J03285129+3117397 [#16059015701545]

Souřadnice

This system is located at: -384.0625 / -389.5 / -964.75

Galaktické souřadnice R: 1 109,034 / l: 158,293 / b: -20,561
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 51,260s / Deklinace: 31° 17'37,704''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (50 to 76 ls), Water world (41 to 160 ls), Ammonia world (105 to 284 ls), Terraformable (39 to 78 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 205 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Irisa Nyira on 1. 12. 2015 17:55:36.

30 ships passed through 2MASS J03285129+3117397 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285129+3117397 space in the last 24 hours.