2MASS J05351715-0526456 [#167804236735497]

Souřadnice

This system is located at: 574.8125 / -416.875 / -1034.25

Galaktické souřadnice R: 1 254,539 / l: 209,064 / b: -19,408
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 16,815s / Deklinace: -5° 26'44,177''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (40 to 61 ls), Water world (33 to 128 ls), Ammonia world (84 to 228 ls), Terraformable (31 to 63 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 205 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Kodey on 30. 8. 2015 21:18:10.

18 ships passed through 2MASS J05351715-0526456 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351715-0526456 space in the last 24 hours.