2MASS J02325783+6127266 [#104276689884]

Souřadnice

This system is located at: -4364.78125 / 100.59375 / -4327.15625

Galaktické souřadnice R: 6 147,009 / l: 134,752 / b: 0,938
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 32m 57,843s / Deklinace: 61° 27'26,555''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (5 to 349 ls), Earth-like world (5 494 to 8 240 ls), Water world (4 505 to 17 447 ls), Ammonia world (11 399 to 31 017 ls), Terraformable (4 279 to 8 538 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 514 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Lyneira.

32 ships passed through 2MASS J02325783+6127266 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J02325783+6127266 space in the last 24 hours.