2MASS J21532538+4716116 [#16023850984777]

Souřadnice

This system is located at: -2990.375 / -288.53125 / -229.5

Galaktické souřadnice R: 3 013,016 / l: 94,389 / b: -5,495
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 25,515s / Deklinace: 47° 16'11,255''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (33 to 49 ls), Water world (27 to 104 ls), Ammonia world (68 to 185 ls), Terraformable (26 to 51 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 204 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Rollo Rhadium.

3 ships passed through 2MASS J21532538+4716116 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532538+4716116 space in the last 24 hours.