2MASS J02324699+6131321 [#5518131693]

Souřadnice

This system is located at: -4344.75 / 105.875 / -4300.375

Galaktické souřadnice R: 6 114,024 / l: 134,706 / b: 0,992
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 32m 46,884s / Deklinace: 61° 31'31,359''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (9 to 1 775 ls), Earth-like world (27 936 to 41 899 ls), Water world (22 908 to 88 718 ls), Ammonia world (57 962 to 157 720 ls), Terraformable (21 759 to 43 416 ls)

Předpokládaná hodnota: 6 462 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Lyneira.

34 ships passed through 2MASS J02324699+6131321 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J02324699+6131321 space in the last 24 hours.