2MASS J05351253+0955195 [#77641867666281]

Souřadnice

This system is located at: 384.0625 / -313.59375 / -1426.28125

Galaktické souřadnice R: 1 510,008 / l: 195,071 / b: -11,986
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 12,433s / Deklinace: 9° 55'21,678''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (97 to 146 ls), Water world (80 to 309 ls), Ammonia world (202 to 549 ls), Terraformable (76 to 151 ls)

Předpokládaná hodnota: 76 139 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by KOLUMBUS on 17. 6. 2016 18:08:07.

18 ships passed through 2MASS J05351253+0955195 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351253+0955195 space in the last 24 hours.