2MASS J05365617+0931227 [#676590527313]

Souřadnice

This system is located at: 420.71875 / -326.59375 / -1502.40625

Galaktické souřadnice R: 1 594,018 / l: 195,644 / b: -11,823
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 36m 56,149s / Deklinace: 9° 31'23,585''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (35 to 52 ls), Water world (28 to 110 ls), Ammonia world (72 to 196 ls), Terraformable (27 to 54 ls)

Předpokládaná hodnota: 5 910 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Deepstar on 27. 6. 2015 7:35:56.

23 ships passed through 2MASS J05365617+0931227 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05365617+0931227 space in the last 24 hours.