2MASS J03285213+3115471 [#5063899423785]

Souřadnice

This system is located at: -380.875 / -387.09375 / -957.78125

Galaktické souřadnice R: 1 101,023 / l: 158,314 / b: -20,584
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 51,906s / Deklinace: 31° 15'49,323''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (38 to 57 ls), Water world (31 to 122 ls), Ammonia world (79 to 216 ls), Terraformable (30 to 60 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 813 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Ayschir Bakten on 6. 8. 2016 21:31:37.

63 ships passed through 2MASS J03285213+3115471 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285213+3115471 space in the last 24 hours.