2MASS J03292681+3126475 [#907747693042]

Souřadnice

This system is located at: -454.40625 / -456.1875 / -1142

Galaktické souřadnice R: 1 311,013 / l: 158,302 / b: -20,363
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 26,860s / Deklinace: 31° 26'47,464''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 11 ls), Earth-like world (170 to 255 ls), Water world (139 to 540 ls), Ammonia world (353 to 960 ls), Terraformable (132 to 264 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 821 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Ayschir Bakten on 6. 8. 2016 22:26:58.

33 ships passed through 2MASS J03292681+3126475 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03292681+3126475 space in the last 24 hours.