2MASS J03285105+3116324 [#11660969255977]

Souřadnice

This system is located at: -378.3125 / -384.15625 / -950.8125

Galaktické souřadnice R: 1 093,042 / l: 158,303 / b: -20,576
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 50,875s / Deklinace: 31° 16'32,529''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (28 to 42 ls), Water world (23 to 89 ls), Ammonia world (58 to 158 ls), Terraformable (22 to 43 ls)

Předpokládaná hodnota: 49 081 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Surfat.

47 ships passed through 2MASS J03285105+3116324 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285105+3116324 space in the last 24 hours.