2MASS J03290896+3126239 [#44646049588249]

Souřadnice

This system is located at: -400.75 / -402.375 / -1004.625

Galaktické souřadnice R: 1 154,027 / l: 158,253 / b: -20,406
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 9,137s / Deklinace: 31° 26'24,601''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (100 to 150 ls), Water world (82 to 317 ls), Ammonia world (207 to 563 ls), Terraformable (78 to 155 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 613 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Traumatophobiac on 2. 11. 2016 5:01:53.

31 ships passed through 2MASS J03290896+3126239 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290896+3126239 space in the last 24 hours.