2MASS J03290268+3119056 [#33650933310489]

Souřadnice

This system is located at: -397.34375 / -402.375 / -999.09375

Galaktické souřadnice R: 1 148,031 / l: 158,312 / b: -20,517
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 2,733s / Deklinace: 31° 19'4,046''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (79 to 118 ls), Water world (65 to 251 ls), Ammonia world (164 to 446 ls), Terraformable (62 to 123 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 207 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Caydran on 31. 3. 2017 17:55:47.

43 ships passed through 2MASS J03290268+3119056 space, including 1 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290268+3119056 space in the last 24 hours.