2MASS J03290472+3111348 [#665315910657]

Souřadnice

This system is located at: -416.625 / -425.65625 / -1052.15625

Galaktické souřadnice R: 1 209,046 / l: 158,398 / b: -20,613
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 4,441s / Deklinace: 31° 11'34,202''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (42 to 63 ls), Water world (35 to 134 ls), Ammonia world (87 to 238 ls), Terraformable (33 to 66 ls)

Předpokládaná hodnota: 48 373 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Arilent.

19 ships passed through 2MASS J03290472+3111348 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290472+3111348 space in the last 24 hours.