2MASS J03285514+3116247 [#9460334994361]

Souřadnice

This system is located at: -488.78125 / -496.4375 / -1229.34375

Galaktické souřadnice R: 1 413,026 / l: 158,317 / b: -20,569
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 55,178s / Deklinace: 31° 16'25,855''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (24 to 36 ls), Water world (20 to 77 ls), Ammonia world (50 to 136 ls), Terraformable (19 to 37 ls)

Předpokládaná hodnota: 118 252 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Orion3z on 1. 6. 2016 23:23:18.

34 ships passed through 2MASS J03285514+3116247 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285514+3116247 space in the last 24 hours.