2MASS J05351096+0957438 [#38059449066353]

Souřadnice

This system is located at: 379.5625 / -310.3125 / -1413.40625

Galaktické souřadnice R: 1 496,021 / l: 195,032 / b: -11,972
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 10,771s / Deklinace: 9° 57'47,034''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (56 to 83 ls), Water world (46 to 177 ls), Ammonia world (115 to 314 ls), Terraformable (43 to 86 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 706 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Stavax.

12 ships passed through 2MASS J05351096+0957438 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351096+0957438 space in the last 24 hours.