2MASS J02324271+6129345 [#108571657188]

Souřadnice

This system is located at: -4301.8125 / 101.3125 / -4258.5625

Galaktické souřadnice R: 6 054,024 / l: 134,711 / b: 0,959
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 32m 42,643s / Deklinace: 61° 29'34,009''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (6 to 633 ls), Earth-like world (9 963 to 14 943 ls), Water world (8 170 to 31 640 ls), Ammonia world (20 672 to 56 249 ls), Terraformable (7 760 to 15 484 ls)

Předpokládaná hodnota: 41 797 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by sworp on 9. 12. 2016 20:38:02.

26 ships passed through 2MASS J02324271+6129345 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J02324271+6129345 space in the last 24 hours.